Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku badają możliwości połączenia uczelni

22.10.2019

Do marca 2020 roku ma powstać specjalny raport, w którym zostaną przeanalizowane możliwości połączenia Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku. 

Na podstawie raportu uczelnie będą mogły podjąć ewentualną decyzję o tym, czy i w jakiej formie dokonać fuzji. Na przygotowanie szczegółowej analizy skutków i korzyści wynikających z ewentualnego połączenia dwóch uniwersytetów przeznaczono ponad 900 tys. zł. Środki zostały pozyskane przez Politechnikę Białostocką i Uniwersytet w Białymstoku w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”.

Powinniśmy rozważyć temat z namysłem, powagą, ale bez uprzedzeń. Interdyscyplinarność to przyszłość nauki i wygrają ci, którzy będą do tego przygotowani – stwierdził rektor Politechniki Białostockiej, lider projektu, prof. Lech Dzienis.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia