Politechnika Gdańska ponownie w gronie najpopularniejszych uczelni w Polsce

06.12.2019

Politechnika Gdańska jest druga w Polsce pod względem liczby wszystkich uczniów biorących udział w rekrutacji. W tegorocznym naborze odnotowano średnio 7 zgłoszeń na jedno miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – informuje uczelnia.

Podczas rekrutacji największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki prowadzone na wydziale zarządzania i ekonomii: zarządzanie w języku angielskim (ponad 18 osób na miejsce) i ekonomia (17,7). Oblegane były również: gospodarka przestrzenna na wydziale architektury (niemal 15 osób na miejsce) oraz kierunki na wydziale mechanicznym: mechatronika (14,5) oraz zarządzanie i inżynieria produkcji (13 osób).

Ostatecznie na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2019/2020 przyjętych zostało 3740 osób. Ranking najchętniej wybieranych uczelni publicznych w kraju opublikowany przez resort nauki stanowi podsumowanie wyników rekrutacji do szkół wyższych w roku akademickim 2019/2020.

Więcej: https://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/politechnika-gdanska-ponownie-w-gronie-najpopularniejszych-uczelni-w-polsce

 

jsz


Szkolnictwo wyższe