Politechnika Gdańska z pozytywna oceną instytucjonalną European University Association

11.10.2018

Politechnika Gdańska (PG) pomyślnie zakończyła procedury międzynarodowej oceny instytucjonalnej przez European University Association (EUA) i uzyskała prawo do posługiwania się prestiżowym wyróżnieniem EUA – Institutional Evaluation Programme. Gdańska uczelnia jest trzecią instytucją w Polsce, która uzyskała tę akredytację.

Ewaluatorzy z EUA wizytowali Politechnikę dwukrotnie. Spotykali się z władzami,  uczelnianym zespołem opracowującym raport samooceny, pracownikami dydaktycznymi i studentami oraz przedstawicielami jednostek centralnych i otoczenia uczelni. EUA oceniało PG pod kątem organizacji i zarządzania uczelnią. Członkowie komisji zwracali uwagę na mocne strony PG i wskazywali kierunki, dalszego rozwoju.

Duże wrażenie na członkach komisji wywarły oceny uczelni przez studentów oraz absolwentów, w szczególności obcokrajowców, którzy z dumą i zadowoleniem wypowiadali się o dokonanym przez nich wyborze uczelni – czytamy w serwisie Politechniki.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe