Politechnika Krakowska kończy projekt „Europejskie Dziedzictwo Techniczne”

27.02.2019

W kwietniu 2019 roku zakończy się realizowany od 3 lat przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie projekt „Europejskie Dziedzictwo Techniczne” (EDT). Jego celem jest upowszechnienie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym – informuje Politechnika Krakowska.

Efektem projektu jest zdigitalizowanie ponad 6 tysięcy woluminów książek i czasopism, które wcześniej nie zostały poddane temu procesowi w innych instytucjach naukowych i nie były dostępne on-line. Ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej wytypowano zbiór publikacji na temat Lwowa i prac wydanych w tym mieście przed 1945 rokiem oraz kolekcję druków wydanych między XVI a XX w. Z kolei Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej wybrała kolekcję czasopism z XIX i XX w. 

Upowszechnione dzięki projektowi EDT kolekcje służyć będą popularyzacji wiedzy z zakresu rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych, architektury, sztuki, historii, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i bibliofilstwa.

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe