Politechnika Łódzka zaprasza na debatę o nowych rozwiązaniach w nauce i szkolnictwie wyższym

12.02.2019

Debata „Statuty uczelni a Ustawa 2.0” odbędzie się 18 lutego 2019 roku w Politechnice Łódzkiej z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. 

Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu ogólnopolskich debat NKN FORUM. Jest to nowa inicjatywa ministra nauki i szkolnictwa wyższego stworzona przy udziale przedstawicieli środowiska akademickiego, służąca dyskusji na temat kluczowych elementów oraz możliwych rozwiązań wynikających z nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Łódzka debata połączona z dyskusjami w grupach tematycznych dotyczyć będzie organizacji i zarządzania uczelnią, a także jej struktury w kontekście zarządzania dydaktyką i badaniami naukowymi, spraw pracowniczych i awansów naukowych, majątku i finansów uczelni oraz modeli zarządzania procesami w świetle nowej ustawy – informuje Politechnika Łódzka.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia