Politechnika Lubelska wspiera edukacje i rozwój nauki

14.02.2020

Politechnika Lubelska zawarła umowę partnerską z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. W związku z tym rozpoczął się cykl warsztatów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

W zajęciach biorą udział nauczyciele informatyki i przedmiotów informatycznych z różnych typów szkół Lublina i województwa lubelskiego oraz doradcy metodyczni. Celem warsztatów jest poszerzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu projektowania obiektów 3D, wizualnego tworzenia aplikacji mobilnych, języków programowania, walidacji zaawansowanych formularzy HTML oraz inżynierii baz danych – informuje lubelska uczelnia.

Warsztaty prowadzone są przez pracowników Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

jp


Nauki techniczne Wydarzenia