Politechnika Rzeszowska w Porozumieniu Stalowowolskim

18.04.2019

W auli Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej  w Stalowej Woli przedstawiciele rzeszowskiej uczelni, samorządu województwa podkarpackiego oraz Huty Stalowa Wola (HSW) SA, samorządów miasta i powiatu stalowowolskiego podpisali Porozumienie Stalowowolskie.

Istotą porozumienia jest „wsparcie dla procesu zapewnienia długookresowych warunków do stabilnego rozwoju stalowowolskiego obszaru gospodarczego, w tym HSW SA oraz wszystkich firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie Stalowej Woli, Tarnobrzega, Mielca, Nowej Dęby, Niska, Gorzyc i Leżajska”.

Celem tej inicjatywy jest „stworzenie jak najlepszych warunków dla stabilnego rozwoju społecznego i gospodarczego miast i regionów z obszaru historycznego Centralnego Okręgu Przemysłowego”. W ramach porozumienia przewidziano m.in. rozbudowę bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo-badawczej, teleinformatycznej oraz laboratoryjnej bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

jp


Badania i rozwój Nowoczesna gospodarka