Politechnika Śląska wśród dwudziestu szkół wyższych pretendujących do statusu uczelni badawczej

08.11.2018

Politechnika Śląska jest w gronie dwudziestu polskich szkół wyższych, które pretendują do statusu uczelni badawczej. Uczelnia zyskała 700 tys. zł na projekt „Opracowanie planu działań zapewniającego ciągły wzrost wskaźników doskonałości naukowej w Politechnice Śląskiej jako uczelni badawczej” – informuje uczelnia.

W planie rozwoju uczelni jest podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej, wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie oraz podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów -w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi.

Cele szczegółowe projektu to m.in. wyszukiwanie i otoczenie opieką liderów naukowych, rozwijanie mechanizmów transferu technologii, zwiększenie liczby projektów i prac naukowo-badawczych w ramach kluczowych specjalizacji, a także przygotowanie młodych naukowców o dużym potencjale badawczym oraz podnoszenie pozycji uczelni w rankingach.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe