Politechnika Warszawska w trójporozumieniu na rzecz efektywnej energetycznie gospodarki

28.01.2019

Politechnika Warszawska zawarła trójstronne porozumienie z miastem Piastów oraz firmą Teraz Energia na rzecz rozwoju i komercjalizacji rozwiązań technologicznych wspierających budowanie efektywnej energetycznie oraz przyjaznej środowisku gospodarki.

Strony będą wspólnie realizować projekty z obszarów efektywności energetycznej, rozproszonej generacji OZE (odnawialnych źródeł energii) i elektromobilności. Wykorzystany zostanie potencjał intelektualny, technologiczny i kapitałowy sygnatariuszy porozumienia – podkreśla w komunikacie Politechnika Warszawska. Uczelnia zaangażuje w planowane przedsięwzięcia naukowców i studentów, którzy będą współtworzyć innowacyjne, gotowe do komercjalizacji technologie.

Spółka Teraz Energia, wchodząca w skład Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej rozwija technologie z zakresu Inteligentnych Sieci Energetycznych, Internetu Rzeczy i  Elektrowni Wirtualnych.

jp


Innowacje Nowoczesna gospodarka Szkolnictwo wyższe