Politechnika Wrocławska współpracuje z buildingSMART Polska

29.05.2020

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej podpisał list intencyjny z buildingSMART Polska. Dokument jest potwierdzeniem nawiązania współpracy między uczelnią a polskim oddziałem międzynarodowego stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju technologii openBIM.

BIM to cyfrowy zapis fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu budowlanego w formie parametrycznej, służący jako źródło wiedzy i wszelkich danych o obiekcie. Jest w pełni dostępny dla uczestników procesu inwestycyjnego. Technologia ta służy do generowania i wykorzystania danych o budowli, jej projektowania, budowy i eksploatacji w trakcie pełnego cyklu funkcjonowania.

Organizacja buildingSMART rozwija, standaryzuje i udostępnia światu konkretne rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM. List jest formalnym potwierdzeniem chęci kontynuowania współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymianę danych – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wydzial-architektury-podpisal-list-intencyjny-z-buldingsmart-polska-11601.html

 

jsz


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe