Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

17.01.2020

70 centrów badawczych znalazło się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB) zatwierdzonej przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. O wpis ubiegało się 146 inicjatyw.

Od 4 czerwca do 8 lipca 2019 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadziło nabór wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Łącznie rozpatrzono 146 wniosków – informuje resort nauki.

Ostatecznie na liście znalazło się 70 infrastruktur o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujących potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju.

Podzielono je według sześciu obszarów badań: nauki techniczne i energetyka (14), nauki o Ziemi i środowisku (5), nauki biologiczno-medyczne i rolnicze (16), nauki fizyczne i inżynieryjne (23), nauki społeczne i humanistyczne (6), cyfrowe infrastruktury badawcze (6).

Najwięcej przedsięwzięć umieściły na PMIB: Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku (7), Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (6) i Uniwersytet Jagielloński (5).

jp


Badania i rozwój Nowoczesna gospodarka