Polska w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej

08.02.2019

Polska została członkiem Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL -European Molecular Biology Laboratory). Umożliwi to rozwój współpracy z EMBL polskich naukowców oraz doktorantów, w tym pozwoli na tworzenie wspólnych inicjatyw naukowych.

Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej jest międzynarodową organizacją badawczą państw europejskich, specjalizującą się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych – przypomina w komunikacie resort nauki. Powołane zostało w 1974 roku z inicjatywy Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej.

Członkostwo w organizacji umożliwia rozwój współpracy polskich naukowców oraz doktorantów z EMBL, w tym pozwala na tworzenie wspólnych programów. Cechą charakterystyczną EMBL jest interdyscyplinarność. EMBL – obok biologów – zatrudnia, także biochemików, fizyków czy informatyków.

jp


Badania i rozwój