Ponad 66 milionów złotych na Centrum Medycyny Regeneracyjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

01.08.2018

W warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) powstanie Centrum Medycyny Regeneracyjnej i zintegrowany zespół laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach.

Inwestycja będzie możliwa dzięki wsparciu unijnemu. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, SGGW otrzyma na ten cel 66,6 mln złotych.

Centrum Medycyny Regeneracyjnej będzie realizowało projekty z pogranicza medycyny i weterynarii, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej – czytamy w komunikacie SGGW.

jp


Badania i rozwój Medycyna i biotechnologia