Ponad milion zł dla gdańskich uczelni na wdrożenia w programie Inkubator Innowacyjności 2.0

12.04.2019

Konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska (PG), Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG Excento sp. z o.o. zyskało 1,1 mln zł dofinansowania w konkursie w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 2.0.

Konsorcjum będzie prowadzić przedsięwzięcia przedwdrożeniowe, promować osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców oraz wzmacniać współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym. Trzy pomorskie uczelnie zaplanowały m.in. spotkania z przedstawicielami biznesu w celu przedstawienia oferty technologicznej, wyników badań naukowych czy usług badawczych oraz udział w targach i wystawach typu ‘science to business’.

Konsorcjum jako jeden z 24 wnioskodawców tegorocznej edycji konkursu znalazło się w pierwszej ścisłej trójce konsorcjów z najwyższymi ocenami zespołu rekomendującego. Wysokie 3. miejsce na liście rankingowej laureatów konkursu utrwala pozycję Uniwersytetu Gdańskiego wśród liderów innowacyjności – informuje uczelnia.

Więcej: https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/87382/ponad_milion_na_wdrozenia_w_programie_inkubator_innowacyjnosci_20

 

jsz


Innowacje Nowoczesna gospodarka Szkolnictwo wyższe