Powstało konsorcjum naukowe Pol-Stor-En

26.02.2018

Pod patronatem Ministerstwa Energii powstało konsorcjum naukowe Pol-Stor-En. W jego skład weszły Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Metali Nieżelaznych, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski.

Głównym celem konsorcjum jest zwiększenie potencjału naukowego dla rozwoju magazynowania energii oraz współpraca z przemysłem. Chodzi przede wszystkim o połączenie sił ośrodków naukowych i badawczych tak, aby wypracować kompleksowy produkt, który będzie mógł być wykorzystany przez przemysł. Pol-Stor-En wpisuje się w założenia opracowanych w Ministerstwie Energii programów strategicznych takich jak Plan Rozwoju Elektromobilności i Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych. Jest to również działanie komplementarne z projektami unijnymi.


Badania i rozwój Innowacje Szkolnictwo wyższe