Poznańska badaczka w komitetach zarządzających sieci naukowych COST

11.02.2019

Dr  Katarzyna Waszyńska z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) została mianowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do reprezentowania Polski w Komitetach Zarządzających Sieci Naukowych COST – informuje uczelnia.

Poznańska naukowiec będzie pracowała w komitetach: CA18121 Cultures of Victimology; understanding processes of victimization across Europe oraz CA18124 – European Sexual Medicine Network.

Dr Waszyńska  to psycholog, seksuolog kliniczny, edukator seksualny. Jest kierownikiem Pracowni Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, promocją zdrowia seksualnego.

COST jest organizacją finansującą sieci badawcze oferujące otwartą przestrzeń dla współpracy naukowców w Europie i poza nią. Sieć daje impuls do rozwoju badań i innowacji. Od 1971 r. COST otrzymuje finansowanie z Unii Europejskiej w ramach różnych programów ramowych w zakresie badań i innowacji.

 

jsz


Badania i rozwój Wydarzenia