Prawie 9 milionów złotych dla Uniwersytetu w Białymstoku z programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”

09.11.2018

Uniwersytet w Białymstoku uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. Dzięki temu uczelnia otrzyma z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 8.791.222 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój potencjału badawczego dwóch dyscyplin: językoznawstwa i literaturoznawstwa – informuje Katarzyna Dziedzik, rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie badań językoznawczych i literaturoznawczych prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku. Otrzymane środki pozwolą na realizację projektów badawczych, wydanie monografii i artykułów naukowych, sfinansowanie wyjazdów naukowców na kwerendy biblioteczne i archiwalne oraz przeprowadzenie badań ankietowych.

Uczelnia zamierza też zatrudnić młodych pracowników naukowych i tym samym zwiększyć ich udział w strukturze zatrudnienia w rozwijanych dyscyplinach – planowane są konkursy dla doktorantów i doktorów.

 

jp


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe