Prestiżowe wyróżnienie dla prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka

06.02.2020

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak został uhonorowany przez miesięcznik „Builder” prestiżowym wyróżnieniem „Polski Herkules”. 

Rada Naukowa oraz redakcja „Buildera” wskazały liderów branży budowlanej w 2019 r. Statuetka, którą odebrał prof. Kazimierz Furtak, jest przyznawana „za wieloletnie efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową, a także wybitnym polskim architektom, osobistościom świata nauki i edukacji budowlanej oraz tym osobom, które wywarły istotny wpływ na rozwój polskiego budownictwa”.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak był rektorem Politechniki Krakowskiej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Jest wybitnym ekspertem w dziedzinie inżynierii lądowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z badaniami konstrukcji i materiałów, budową mostów i tuneli, konstrukcjami betonowymi i drewnianymi, wzmacnianiem i modernizacją konstrukcji mostowych.

 

jp


Nauki techniczne