Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe nagrodzili badaczki z Politechniki Gdańskiej

12.06.2019

Prace doktorskie dwóch badaczek z wydziału inżynierii lądowej i środowiska Politechniki Gdańskiej wyróżniono nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia młodych pracowników nauki w dziedzinie nauk technicznych – informuje uczelnia.

Rozprawa doktorska dr inż. Dominiki Sobotki „Badanie efektywności usuwania azotu ze ścieków w reaktorze sekwencyjnym z granulowanym osadem anammox”, opisuje metodę poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków. Naukowiec proponuje w niej zastąpienie wykorzystywanych dziś procesów nitryfikacji i denitryfikacji alternatywnymi technologiami opartymi o proces „beztlenowego” utleniania azotu amonowego.

Badania opisane w pracy dr inż. Katarzyny Szepietowskiej „Polynomial Chaos Expansion in Bio- and Structural Mechanics” („Metoda rozwinięcia w chaos wielomianowy w biomechanice i mechanice konstrukcji”) dotyczą nowatorskiej metody probabilistycznej wspomagania chirurgów w leczeniu przepuklin brzusznych.

 

jsz


Nauki techniczne