Prezydent Szczecina funduje stypendia dla studentów

10.08.2018

Studenci – najlepsi absolwenci liceów i techników – mogą otrzymać stypendia edukacyjne Prezydenta Szczecina. W ten sposób miasto chce zachęcić młode zdolne osoby do nauki na uczelniach publicznych Szczecina i przygotować kadry dla regionalnego biznesu. Program jest realizowany w ramach „Akademickiego Szczecina” – informuje Uniwersytet Szczeciński.

Celem programu jest zapobieganie odpływowi z miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu. Fundusz ma ponadto budować prestiż szczecińskich uczelni publicznych, promować ofertę edukacyjną oraz zwiększyć konkurencyjność i przyspieszyć rozwój gospodarczy lokalnych przedsiębiorców.

Stypendium może zostać przyznane studentowi posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 6 tys. zł brutto. Wnioski – w formie papierowej – można składać do 10 października w sekretariacie Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia