Prof. Jerzy Sperka przewodniczącym zespołu ekspertów w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

20.05.2019

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał prof. dr. hab. Jerzego Sperkę – dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego – na przewodniczącego grupy ekspertów do spraw oceny wniosków konkursów Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH).

NPRH to program grantowy skierowany do humanistów, który ma ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom umożliwić rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym.

Program ma także upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie oraz zapewnić stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych – czytamy w serwisie Uniwersytetu Śląskiego.

 

jsz


Humanistyka