Prof. Piotr Dominiak laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

31.01.2019

Prof. Piotr Dominiak, prorektor Politechniki Gdańskiej ds. internacjonalizacji i innowacji, otrzymał  Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych i społecznych – informuje uczelnia

Kapituła nagrody doceniła wybitne osiągnięcia naukowe prof. Dominiaka w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz działania, które doprowadziły do stworzenia w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych

– Profesor Piotr Dominiak poprzez realizację wartościowych i cenionych w skali międzynarodowej badań naukowych, a także kształcenie kadr naukowych i popularyzację wiedzy ekonomicznej, znacząco przyczynił się do wzrostu znaczenia i budowania prestiżu gdańskiego ośrodka naukowego w zakresie nauk społecznych – mówił prof. Jerzy Błażejowski w laudacji na cześć laureata wygłoszonej podczas uroczystości wręczenia nagrody.

 

jsz


Nowoczesna gospodarka Wydarzenia