Prof. Timothy Snyder doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

22.10.2018

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UMCS prof. Timothy’emu Snyderowi – amerykańskiemu historykowi, profesorowi Yale University, specjalizującemu się we współczesnych dziejach Europy Środkowej i Wschodniej.  

Tytuł doktora honoris causa został przyznany prof. Snyderowi przez Senat UMCS, na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego UMCS  – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego lubelskiej uczelni.

Prof. Timothy Snyder otrzymał tytuł w uznaniu za wybitny wkład w rozumienie historii XX stulecia i odwagę głoszenia prawd trudnych, za stałe przypominanie o etycznym wymiarze pracy historyka i społecznej odpowiedzialności intelektualisty, za wyjątkową umiejętność pokazywania dziejów Polski w szerszej, europejskiej perspektywie oraz za długoletnią i owocną współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

 

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia