Program grantowy Podkarpackiego Centrum Innowacji

30.06.2021

Ruszył kolejny nabór wniosków do programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji na prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych. Łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 14 mln zł. Wnioski można składać do 11 sierpnia br.

Celem programu grantowego jest wsparcie jednostek naukowych w realizacji prac badawczo-rozwojowych zmierzających do tworzenia prototypów oraz innowacyjnych technologii, inicjowanych na uczelniach i realizowanych przez zespoły naukowe. Przedmiotem wsparcia będą prace badawcze o wysokim potencjale do komercjalizacji. Poza finansowaniem kosztów realizacji prac badawczo-rozwojowych Podkarpackie Centrum Innowacji wspiera także proces komercjalizacji stworzonych rozwiązań technologicznych, prowadzi również działania doradcze i szkoleniowe.

O dofinansowanie mogą wnioskować zespoły naukowe, których liderzy są zatrudnieni na umowę o pracę na: Politechnice Rzeszowskiej, Uniwersytecie Rzeszowskim, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie oraz na pozostałych podkarpackich uczelniach.

Więcej:
https://projekty.pcinn.org/konkurs-br-n3

jp


Badania i rozwój Innowacje