Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

09.06.2020

„Nowe technologie dla dziewczyn” był pierwszym w Polsce programem stypendialnym dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z nowymi technologiami. Firma Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy po raz szósty oferuje tegorocznym maturzystkom i studentkom studiów inżynierskich i magisterskich unikatowy program wsparcia i rozwoju.

Stypendystki programu „Nowe technologie dla dziewczyn” otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką mentora lub mentorki, doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł brutto, które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. 

Zostaną również zaproszone do udziału w programie stażowym w gdańskim centrum badawczo-rozwojowym Intela (największym ośrodku R&D Intela w Europie). Ostateczny termin składania aplikacji to 20 czerwca.

Więcej:
https://www.stypendiadladziewczyn.pl/pl/

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe