Projekt „Juniorzy na Politechnice” w Płocku

22.02.2019

Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych do udziału w projekcie „Juniorzy na Politechnice”. Projekt będzie realizowany na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej we współpracy z Urzędem Miasta Płocka.

Uczelnia otrzymała na to przedsięwzięcie dofinansowanie w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu warsztatów matematyczno-przyrodniczych oraz związanych z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

180 uczniów pod okiem wykładowców poszerzać będzie swoją wiedzę w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia oraz kompetencji ICT (information and communication technologies).

Rekrutacja do projektu potrwa do 28 lutego na stronie:
www.umo.pw.plock.pl

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia