Projekty Uniwersytetu Gdańskiego na liście rankingowej konkursu Miniatura 2

18.04.2019

Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się wśród laureatów konkursu Miniatura 2 Narodowego Centrum Nauki. Można w nim zdobyć dotacje na realizację badań wstępnych i pilotażowych, kwerend, staży, konsultacji naukowych i wyjazdów konferencyjnych.

Dr Małgorzata Kapusta zrealizuje projekt: „Próba identyfikacji białek motorycznych zaangażowanych w transport męskiej jednostki rozrodczej u konwalii majowej”, dr Przemysław Karpowicz projekt: „Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptorami”, a dr Agata Błaszczyk projekt: „Badania nad mechanizmem przeciwgrzybiczego działania związków produkowanych przez cyjanobakterie bałtyckie – poszukiwanie inhibitorów proteaz aspartylowych Sap”.

To ostatnia lista rankingowa konkursu, dzięki któremu na gdańskiej uczelni realizowanych jest 17 zadań badawczych finansowanych na łączną kwotę prawie 560 tys. zł  – czytamy w serwisie Uniwersytetu.

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe