Raport o mobilności młodych naukowców

24.10.2019

German Academic Exchange Service (DAAD) przygotował raport pt. „Information and mobility behaviour. A worldwide survey of international junior scientists”, który powstał na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 8422 osób. Partnerem tego przedsięwzięcia była Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Celem badania było zdobycie kompleksowej wiedzy na temat motywacji młodych naukowców związanej z mobilnością, określenie czynników decyzyjnych, sposobów pozyskiwania informacji i potrzeb obecnych i potencjalnych międzynarodowych młodych badaczy naukowych.

Badanie skoncentrowało się na ośmiu krajach będących ważnymi partnerami badawczymi Niemiec: Wielkiej Brytanii, Indiach, Izraelu, Meksyku, Polsce, Korei Południowej, Republice Południowej Afryki i Stanach Zjednoczonych.

Jak podkreśla FNP, wyniki raportu ukazują, że decyzje dotyczące mobilności i zainteresowanie krajem wyjazdu oraz instytucją docelową są determinowane głównie kwestiami zawodowymi. Dobra reputacja wydziału, duża swoboda badań lub perspektywy kariery mają stosunkowo duży wpływ na wybór miejsca docelowego. W podejmowaniu decyzji ważną rolę odgrywa również bezpieczeństwo finansowe.

Więcej: https://www.fnp.org.pl/assets/Factsheet_Polen.pdf

jp


Wydarzenia