Resort nauki rozpoczął nabór na członków Komisji Ewaluacji Nauki

11.01.2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęło nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 stycznia 2019 roku.

Jak informuje resort nauki, do zadań komisji należy między innymi przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazów monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz sporządzanie analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich.

Ministerstwo poszukuje osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe.

Więcej:
https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-na-czlonkow-komisji-ewaluacji-nauki

jp


Wydarzenia