Rozmowy o współpracy akademickiej między Polską a Papuą-Nową Gwineą

11.10.2018

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza spotkał się z Pilą Niningi szefem resortu odpowiedzialnego za szkolnictwo wyższe i naukę w Papui-Nowej Gwinei. Tematem rozmów był współpraca akademicka oraz możliwość wymiany studenckiej między Polską a Papuą-Nową Gwineą.

Ministrowie omawiali możliwości uczestniczenia studentów z Papui-Nowej Gwinei w stypendiach Programu im. Ignacego Łukasiewicza. Pomocą w tym zakresie służy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, powołana by ułatwiać ambitnej młodzieży mobilność naukową – informuje ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister Pila Ninigi zaznaczył, że Papua-Nowa Gwinea jest bardzo zainteresowana zintensyfikowaniem współpracy naukowo-badawczej oraz wymianą akademicką z Polską, potwierdził również chęć przyjmowania polskich studentów medycyny na praktyki szpitalne w zakresie chorób tropikalnych.

jp


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia