Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą książkę naukową w roku akademickim 2017/2018

30.10.2018

Podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie rozstrzygnięto konkurs „Gaudeamus” organizowany przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych na najlepszą książkę naukową lub dydaktyczną w akademickim 2017/2018.

Nagrodę główną i statuetkę otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za publikację „Metody terapii logopedycznej”. 

Poza tym wyróżniono Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej za książkę „Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego za książkę „Profesor Wacław Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikację „Bolesław Chrobry – lew ryczący”.

jp


Wydarzenia