Siedmioro doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w konkursie ETIUDA

10.08.2018

Siedmioro doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego zdobyło łącznie ponad 750 tys. zł z Narodowego Centrum Nauki w ramach szóstej edycji konkursu  ETIUDA – informuje uczelnia.

Finansowane będą następujące projekty: „Weterani w społeczeństwie hiszpańskim w XVII w.” Pawła Szadkowskiego; „Przedmioty osobiste wykonane z kości datowane na wczesny okres epoki brązu: materialność i znaczenie” Kingi Winnickiej; „Deliberacja w perspektywie hermeneutycznej. Od teorii języka do praktyki politycznej” Wojciecha Ufla;  „Poznawcze i osobowościowe korelaty pamięci węchowej” Agnieszki Sabiniewicz;  „Rola metaloproteinaz w kształtowaniu długotrwałej plastyczności synaptycznej oraz pobudliwości sieci neuronalnej w obszarze CA1 hipokampa myszy” Patrycji Brzdąk; „Charakterystyka, optymalizacja oraz zastosowanie międzybiałkowych oddziaływań zależnych od jonów Zn2+” Anny Kocyły oraz  „Zastosowanie algorytmiki w kontekście wybranych zagadnień społecznych i ekonomicznych” Krzysztofa Sornata.

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe