Staże podoktoranckie w Polsce dla naukowców z zagranicy

25.01.2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zaprasza naukowców z zagranicy do odbywania staży podoktoranckich w Polsce w ramach nowego Programu im. Ulama (The Ulam Programme) na średniookresowe przyjazdy naukowców. 

Jak podkreśla NAWA, program umożliwia wizyty na polskich uczelniach i w jednostkach naukowych oraz badawczych zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

W ramach programu NAWA oferuje granty dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Inicjatywa ta pozwoli nawiązać bądź pogłębić kontakty pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami nauki.

Więcej:
https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

jp


Szkolnictwo wyższe