Studenci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z „Diamentowymi Grantami”

09.07.2018

Dwóch studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zostało laureatami „Diamentowego Grantu”, prestiżowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonego dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich prowadzących badania naukowe oraz posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W tym roku minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przyznał ponad 16 mln zł na finansowanie projektów. Program „Diamentowy Grant” realizowany jest od 2012 roku i zapewnia młodym naukowcom niezależność finansową oraz otwiera szybszą drogę do doktoratu.

Jak informuje Aneta Adamska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, lubelscy laureaci konkursu to: Łukasz Baran z projektem: „Symulacje komputerowe samoorganizacji wybranych cząsteczek na powierzchniach ciał stałych” oraz Paweł Woźnicki z projektem: „Kombinacja achiralnej reakcji sprzęgania związków typu >P(O)H i cyklicznych estrów winylowych oraz asymetrycznej addycji Michaela – źródło chiralnych 1,2-funkcjonalizowanych cykloheksanów do zastosowań w syntezie organicznej”.

jp


Szkolnictwo wyższe