Studia magisterskie Mechanika i budowa maszyn w Sanoku

24.05.2019

Od października 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku ruszają studia magisterskie na kierunku Mechanika i budowa maszyn.

Uczelnia w Sanoku uzyskała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na poziomie studiów II stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym.

Po 4 semestrach kształcenia na studiach magisterskich, absolwent uzyska tytuł zawodowy magister inżynier. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, firmach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, a także związanych z organizacją, utrzymaniem produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

Rekrutacja elektroniczna na studia rozpocznie się 1 czerwca 2019 roku.

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe