Studia z dofinansowaniem Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

11.07.2019

Już od nowego roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania (WSEiZ) w Warszawie rusza nowy kierunek studiów – Informatyka I stopnia (studia inżynierskie). 

Na studiach mamy 60 miejsc: 20 miejsc na studiach stacjonarnych i 40 na studiach niestacjonarnych. Wszystkie miejsca są objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej – informuje Katarzyna Nowakowska z Działu Marketingu i Współpracy Międzynarodowej WSEiZ.

Dla studentów, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2019/2020 czesne będzie przez cały okres studiów obniżone o wartość dofinansowania, to jest o 80% dla studiów stacjonarnych i o 50% dla studiów niestacjonarnych. Da to miesięczne czesne w kwocie 112 złotych na studiach stacjonarnych i 240 złotych na niestacjonarnych.

Wszyscy chętni na studia informatyczne z dofinansowaniem już dziś mogą aplikować pod adresem:
https://erasmus.wseiz.pl/?idk=25&s=1

jp


Szkolnictwo wyższe