Stypendia ministra dla 19 studentów Politechniki Śląskiej

08.04.2019

W roku akademickim 2018/2019 19 studentów Politechniki Śląskiej otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Najwięcej stypendiów przypadło studentom matematyki – informuje uczelnia.

Laureaci ministerialnych stypendiów to: Karolina Kęsik, Aleksandra Krawiec, Kamil Książek, Oleksandra Osadcha i Alicja Winnicka – studenci matematyki; Agata Raczyńska i Maria Bzówka -studentki biotechnologii; Robert Nawrath – student elektroniki i telekomunikacji; Tomasz Wasiak i Grzegorz Stando – studenci technologii chemicznej; Anna Kuziel, Małgorzata Skorupa i Daria Więcławska – studentki technologii i inżynierii chemicznej; Adrian Czajkowski i Mateusz Kochel – studenci energetyki; Nikolina Poranek – studentka inżynierii środowiska; Marta Zaborowska – studentka nanotechnologii i technologii procesów materiałowych oraz Mateusz Jezusek i Krystian Szewczyński – studenci transportu.

Stypendium wynosi 15 tys.  zł, jest wypłacane jednorazowo.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe