Stypendia Warszawy dla doktorantów

30.05.2019

Prezydent Warszawy ogłosił rozpoczęcie naboru na stypendium miasta stołecznego Warszawa dla doktorantów. Do udziału w nim zaprasza doktorantów warszawskich uczelni, którzy chcieliby realizować projekty badawcze związane z rozwojem i bieżącym funkcjonowaniem miasta.

Stypendia będą przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30.000 zł na projekt. Wyniki badań mają odpowiadać na konkretne wyzwania związane z funkcjonowaniem i rozwojem Warszawy.

Stypendia przyznawane będą na projekty badawcze w obszarach wskazanych przez Urząd m.st. Warszawy, zbieżnych z tematyką doktoratu. Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania.

Więcej:
http://www.um.warszawa.pl/sdd

jp


Badania i rozwój