Tytuł „Osobowość roku” dla prof. Moniki Hardygóry z Politechniki Wrocławskiej

24.01.2019

Prof. Monika Hardygóra – dziekan wydziału geoinżynierii, górnictwa i geologii Politechniki Wrocławskiej została „Osobowością roku” w konkursie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Doceniono ją za całokształt działalności o szczególnym znaczeniu dla polskiego górnictwa w obszarze dydaktyki, nauki i współpracy nauki z przemysłem – informuje uczelnia.  

Prof. Hardygóra jest autorką lub współautorką  2 książek, 92 artykułów, 142 referatów konferencyjnych,  6 patentów oraz ponad 200 prac badawczych na potrzeby przemysłu – głównie wydobywczego. Jest członkiem rady naukowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Konkurs jest organizowany przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową od 10 lat. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego, osobowości o szczególnym dla niego znaczeniu oraz działań proekologicznych.

 

jsz


Wydarzenia