Umowa InnovFin PKO Leasing zwiększa potencjał innowacyjny polskiej gospodarki

22.03.2019

InnovFin PKO Leasing udostępni w ciągu 2 lat innowacyjnym przedsiębiorcom blisko 257 mln złotych preferencyjnego finansowania w formie leasingu i pożyczek. InnovFin jest nową umową gwarancji, zawartą w ramach programu Horyzont 2020, przez Europejski Fundusz Inwestycyjny i PKO Leasing S.A. 

Polskie instytucje finansowe odniosły szereg sukcesów we wdrażaniu unijnych instrumentów finansowych. Przykładem może być umowa PKO Leasing z 2018 r., dotycząca programu COSME, stanowiąca największą transakcję gwarancji zawartą przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w Polsce. Nowa umowa PKO Leasing dotycząca gwarancji InnovFin, realizowana w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ma szczególne znaczenie. Zwiększa potencjał innowacyjny polskiej gospodarki i jest odpowiedzią na jedno z najważniejszych wyzwań wzrostu gospodarczego, wpisując się w rządową Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju – skomentował Jarosław Gowin Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

jp


Nowoczesna gospodarka