Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie otworzył Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej

06.10.2020

Na Uniwersytecie Pedagogicznym (UP) w Krakowie otwarto Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej. Będą w nim realizowane kursy zawodowe, przygotowujące studentów do wykonywania pracy w zawodzie nauczyciela geografii, przyrody oraz wiedzy o społeczeństwie.

Laboratorium edukacji geograficzno-przyrodniczej powstało w Instytucie Geografii UP w ramach koncepcji kształcenia nauczycieli geografii i przyrody GEO ETOS, realizowanej od roku akademickiego 2019/2020 jako część zadań projektu „Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca”.

Jak podkreśla UP w Krakowie, to jedyna w Polsce pracownia, która symuluje naturalne, ale w wyższym standardzie niż w typowej placówce oświatowej, warunki szkolne. Dzięki laboratorium studenci będą mieli możliwość przygotowania się do roli nauczyciela, poprzez wypróbowanie szerokiego spektrum technik, metod i środków pracy z uczniem w różnym wieku, z różnymi potrzebami edukacyjnymi. 

jp


Szkolnictwo wyższe