Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi zajęcia w trybie on-line

31.03.2020

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w dotychczasowym trybie rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu powołał zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego. Frekwencja na wykładach on-line jest często wyższa niż w sali wykładowej.

Zespół dokonał wyboru narzędzi informatycznych do kształcenia zdalnego. Zaproponowano: MS Teams – Moduł Office 365, GoogleEdu, platformy wideokonferencyjne oraz wprowadzanie rozbudowanych materiałów dydaktycznych poprzez Wirtualny Dziekanat. Zaletą tych systemów jest to, że są bezpłatne w wersji podstawowej i możliwe jest ich natychmiastowe udostępnienia dla wszystkich pracowników i studentów.

W ocenie wykładowców nauczanie zdalne zdaje egzamin. – Wiele zajęć realizowanych jest zgodnie z planem. A co najważniejsze z niemal 100 proc. frekwencją. W wykładach on-line uczestniczy więcej studentów niż podczas zajęć w sali wykładowej – mówi prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz cytowany w serwisie uczelni.

Więcej: https://puls.edu.pl/ogloszenia/dmik/uniwersytet-przyrodniczy-w-poznaniu-line

 

jsz


Szkolnictwo wyższe