Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zrealizuje projekt „BioSciUniversity”

11.01.2019

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu znalazł się w gronie 19. polskich uczelni które uzyskały finansowanie w ramach konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – informuje uczelnia.

Pieniądze – 700 tys. zł – przeznaczone są na projekt „BioSciUniversity”,  którego celem jest podniesienie jakości zarzadzania uczelnią, w tym wprowadzenie zmian organizacyjnych, pozwalających na podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności Uniwersytetu.

Najważniejsze  zadania projektu to: podniesienie międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni poprzez wyłonienie Wiodących Zespołów Badawczych; wzmocnienie współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie; podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi oraz przygotowanie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni.

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe