Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w międzynarodowym projekcie „Water Harmony”

15.03.2019

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Water Harmony”, który jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt zaczyna się w tym roku i potrwa 3 lata. Budżet całego grantu to 2 mln euro. Na jego polską część przypada 800 tys. zł. W projekcie uczestniczą uniwersytety z Norwegii, Izraela, USA, Singapuru, Chin, Rumunii, Australii i Polski (UWM) oraz Instytut Naukowy ze Szwecji.

Harmonia jest w tym projekcie rozumiana w prosty sposób: zużywać jak najmniej wody, jak najmniej ją psuć, czyli zanieczyszczać i jak najlepiej zamykać obiegi wody, m.in. poprzez skuteczne oczyszczanie ścieków. W tym projekcie chcemy właśnie pokazać, jak zamykać rozmaite obiegi wody – podkreśla prof. Lech Smoczyński, kierownik Katedry Chemii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM, koordynator polskiej części projektu.

jp


Szkolnictwo wyższe