Uniwersytet Zielonogórski realizuje europejski projekt „NewM – New Modes of Mobility”.

06.12.2019

Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje międzynarodowy projekt „NewM – New Modes of Mobility”. Działania są finansowane z funduszy Unii Europejskiej i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej – informuje uczelnia.

Głównym celem projektu jest umożliwienie partnerom projektu oraz zewnętrznym instytucjom szkolnictwa wyższego wdrożenia nowych trybów mobilności. Cele szczegółowe to łączenie Europy poprzez zwiększanie świadomości i zrozumienia w ramach współpracy szkół wyższych, zwiększenie kompetencji przekrojowych ich absolwentów, a tym samym zwiększenie ogólnoeuropejskich szans zatrudnienia oraz zmniejszenie nierówności w edukacji międzynarodowej.

W projekcie – oprócz Uniwersytetu Zielonogórskiego – biorą udział: University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Niemcy), Debrecen University (Węgry), Fontys Venlo University of Applied Sciences (Holandia), Lucian Blaga University of Sibiu (Rumunia), Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlandia).

 

jsz


Szkolnictwo wyższe