VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

21.10.2019

Ponad 100 ekspertów z kraju i zagranicy uczestniczyło w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. To cykliczne, wspólne przedsięwzięcie Instytutu Nauk Leśnych Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oraz Instytutu Kronenberga odbyło się w dniach 17-18 października w Białowieży.

W spotkaniu, w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, uczestniczyli naukowcy, specjaliści z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, leśnicy, planiści, przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

W tym roku dyskusja dotyczyła takich tematów, jak: turystyka w strategiach rozwoju regionów, cyfryzacja i nowe technologie w turystyce, turystyka w zrównoważonym leśnictwie, jakość w usługach turystycznych. Zaprezentowane zostały też prawne zagadnienia ochrony obszarów przyrodniczo cennych oraz międzynarodowe rozwiązania w turystyce.

 

jp


Wydarzenia