Współpraca Akademii Morskiej i szczecińskiej policji dla poprawy bezpieczeństwa

13.06.2018

Akademia Morska i Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie podpisały porozumienie o współpracy.  Celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw i wspólne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podnoszenia kultury motoryzacyjnej wśród wszystkich uczestników ruchu oraz instytucji i organizacji wspierających te działania.

Sygnatariuszami porozumienia są: komendant wojewódzki policji w Szczecinie – insp. Jacek Cegieła oraz rektor Akademii – dr hab. inż. kpt. żeglugi wielkiej Wojciech Ślączka, prof. Akademii Morskiej.

W ocenie komendanta kluczowe będzie rozwijanie nowych projektów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i aktywne ich wdrażanie. Wierzymy, że działając wspólnie z policją, Akademia może wykorzystać wiedzę i doświadczenia: obserwację codzienności oraz wyniki analiz – by wspólnie tworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich użytkowników dróg – mówi komendant  cytowany w serwisie Akademii.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe Wydarzenia