Współpraca Politechniki Śląskiej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury

25.01.2019

Politechnika Śląska podpisała porozumienie o współpracy z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury. Umowa – zawarta na 5 lat – zakłada współdziałanie w zakresie edukacji, prac badawczych i administracji.

W dokumencie zapisano wymianę kadry naukowej i studentów, opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe, współpracę w zakresie szeroko pojętej dydaktyki i przy realizowaniu programów badawczych, a także wspólną opiekę naukową nad uczestnikami studiów doktoranckich.

– Jako reprezentant strony ukraińskiej jestem bardzo zadowolony z możliwości nawiązania współpracy z Politechniką Śląską, jedną z czołowych wyższych uczelni technicznych w Polsce. Nasze uczelnie charakteryzują się bardzo podobnym profilem działalności naukowo-dydaktycznej, co jeszcze bardziej ułatwi nam współpracę. Będę optował za rozwijaniem wszystkich kierunków kooperacji zapisanych w porozumieniu– mówi rektor kijowskiej uczelni prof. Volodymyr Tkachenko cytowany w serwisie Politechniki.

 

jsz


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe