Wynalazcy związani z Uniwersytetem Śląskim nagrodzeni w konkursie Student-Wynalazca

14.02.2020

Dwa rozwiązania, których autorami lub współautorami są wynalazcy związani z Uniwersytetem Śląskim zostały nagrodzone w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.  

Jedną z pięciu nagród głównych konkursu otrzymali twórcy sposobu oraz urządzenia do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych. Współtwórcy wynalazku to mgr Adam Świerczyński, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, a także dr inż. Szymon Ciukaj z Politechniki Śląskiej oraz mgr Mariusz Grzesiczak, rzecznik patentowy Uniwersytetu Śląskiego.

Wyróżnienie przyznane zostało także autorom cyklu wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji dielsa-aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych. Współtwórcy cyklu to Bogumiła Gołek, Agata Grabowska, mgr Justyna Łucka, mgr inż. Witold Ignasiak oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, mgr Beata Marcol-Szumilas, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol i dr Marek Matussek.

Więcej: https://us.edu.pl/wynalazcy-zwiazani-z-us-nagrodzeni/

 

jsz


Innowacje