XVI Dni Arabskie na Uniwersytecie Łódzkim

14.05.2019

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego organizuje w dniach 15-16 maja 2019 roku konferencję „XVI Dni Arabskie. Bliski Wschód wobec wyzwań i zagrożeń współczesności.”

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Adresowana jest do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych ze wszystkich ośrodków akademickich, w których prowadzone są badania dotyczące regionu Bliskiego Wschodu – jego polityki, kultury i gospodarki.

Jak informują organizatorzy, celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu procesy demograficzne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe wpływają na perspektywy rozwojowe Bliskiego Wschodu.

jp


Humanistyka Wydarzenia